CDA

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

96 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

95 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag