De heer Kees Gommeren

De heer Kees Gommeren

Vennoot van akkerbouwbedrijf Gommeren-Testers

Lid van de Raad van Beheer van Agrico

Lid van de werkgroep pootaaardappelen vam :Land en Tuinbouw Organisatie

Stuurgroepvoorzitter van pootaardappelacademie Zuid ( Nederland )

Trekker van ontwikkelingsproject voor aardappelteelt in Burundi (Oost Afrika )