De heer Nadir Baali

De heer Nadir Baali

Studie (onbezoldigd):  Masterstudent International Public Management and Public Policy

Werk (bezoldigd): Projectmedewerker Verjonging Partijbureau PvdA

Vrijwillige bestuursfuncties (onbezoldigd):

  • Voorzitter De Zonnebloem afdeling Steenbergen/Welberg
  • Adviserend bestuurslid PvdA Brabantse Wal

Reguliere vrijwillige functies (onbezoldigd):

  • Gastbezoeker De Zonnebloem afdeling Steenbergen/Welberg
  • Collectant Nierstichting Steenbergen-Noord