De heer Nicky Broos

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Blanco Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken