De heer R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

De heer R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Als burgemeester van Steenbergen (onbezoldigde functies):

 • voorzitter van de Raad van Advies voor de Stichting Bevrijding Brabantse Wal
 • lid van het driehoeksoverleg voor basisteam Bergen op Zoom (politie/justitie/burgemeester)
 • lid van het driehoeksoverleg district De Markiezaten
 • lid van het Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant
 • lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • lid van de Economic Board West-Brabant
 • lid van het Bestuurlijk Regionaal handhavingsoverleg (B-RHO) van het Servicepunt handhaving (Seph) Midden- en West-Brabant
 • lid van de Raad van Bestuur (db) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden
 • ambassadeur van het immaterieel erfgoed
 • lid van het Comité van Aanbeveling voor de reeks koorconcerten in 2019 in het kader van de herdenking van de  Slag om de Schelde


Op persoonlijke titel (onbezoldigde functie):

 • DGA (bestuurder) van Beltacom® Consultancy B.V. (alleen nog pensioen en stamrecht beheer).