De heer R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

De heer R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Op grond van de functie als burgemeester van Steenbergen (allen onbezoldigd):

 • lid van het driehoeksoverleg voor basisteam Bergen op Zoom

    (politie/justitie/burg)

 •  lid van het driehoeksoverleg district De Markiezaten

 •  lid van het Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant

 •  lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

 •  lid van het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant

     “De West-Brabantse Vergadering”

  -  lid van het Bestuurlijk Regionaal handhavingsoverleg (B-RHO) van het

     Servicepunt handhaving (Seph) Midden- en West-Brabant

  -  lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-

     Brabant

Huidige functie op persoonlijke titel (bezoldigd):

DGA (bestuurder) van Beltacom Consultancy B.V. (alleen nog pensioen en stamrecht beheer)