De heer R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Blanco Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken