De heer Tim Huisman

De heer Tim Huisman

Foto van De heer Tim Huisman

Contact informatie

E-mailadres:
tcjhuisman@hotmail.com
Logo van D66
Fractie: D66 Periode: van: 29 maart 2018 tot: 1 april 2022 Functie: Fractievoorzitter
Logo van Presidium
Orgaan: Presidium Periode: van: 28 maart 2018 tot: Functie: Lid
Logo van werkgroep bestuurlijke vernieuwing
Orgaan: werkgroep bestuurlijke vernieuwing Periode: van: 19 april 2018 tot: Functie: Lid
Logo van Werkgroep Sociaal Domein
Orgaan: Werkgroep Sociaal Domein Periode: van: 5 september 2019 tot: Functie: Lid

Ik ben geboren op 11 oktober 1986 en ik woont al mijn hele leven in Dinteloord. Na mijn commerciële opleiding heb ik gewerkt als verkoper van dakpannen en later van vlees. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als verkoper had ik een nieuwe roeping: leraar worden. Ik ben twee jaar geleden met deze opleiding begonnen (PABO).

In mijn vrije tijd zit ik bij een aantal verenigingen: ik zet me in voor het behoud van het zwembad in Dinteloord en ik ben bestuurslid van Oranjevereniging Dinteloord. Bij al deze verenigingen heb ik geleerd om met groepen samen te werken.

Vanaf mijn kinderjaren was ik al bezig met de politiek: mijn vader heeft zowel in de gemeente Dinteloord als in de gemeente Steenbergen in de gemeenteraad gezeten. Één van de redenen waarom ik me verkiesbaar voor D66 had gesteld was, omdat ik een spreekbuis voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen wil zijn. Het is belangrijk om de inwoners te betrekken bij de politiek en te luisteren naar de inwoners. Ik heb groot respect voor inwoners die aankloppen met hun problemen of met dingen die hun dwars zitten.

Een van de taken voor de komende vier jaar is het beleid van de kernen: er moet een gelijke behandeling zijn voor alle kernen. Ik aarzel er niet voor om achterstanden van verschillende kernen op de agenda te plaatsen. Tevens ben lid van de Commissie bestuurlijke vernieuwing

Tot slot zou ik graag een goede vertegenwoordiging willen zien vanuit alle zes kernen die onze gemeente rijk is: De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg. Ik sta daarom altijd open voor een gesprek.

Groet Tim Huisman

Dinteloord

t   06 - 15 48 31 66

@ tcjhuisman@hotmail.com