Dennis van Agtmaal

Stemgedrag (34 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Blanco Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
25 mei 2020 Testonderwerp.
3 april 2020 Amendement VVD - Steunpakket Coronavirus - VERWORPEN.
2 april 2020 Steunfonds Coronacrisis.
2 april 2020 Wijziging APV.
2 april 2020 Bestemmingsplan Welbergsedijk 20a.
2 april 2020 Wijzigen gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.
2 april 2020 Wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis.
21 februari 2020 Amendement PvdA - Hotel A4 - VERWORPEN.
21 februari 2020 Motie PvdA - motie van treurnis - VERWORPEN.
21 februari 2020 Motie vreemd aan de orde: Stichting Steenbreek.
21 februari 2020 Motie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, CDA en PvdA - aansluiting Stichting Steenbreek - AANGENOMEN.
21 februari 2020 Amendement alle partijen - toekomstvisie 2040 - AANGENOMEN.
20 februari 2020 Wensen en bedenkingen verkoopgronden hotel A4.
20 februari 2020 Medewerking verzoek glijbaan Aquadintel.
20 februari 2020 Rekenkamerbrief kerngericht werken in de gemeente Steenbergen.
20 februari 2020 Bestemmingsplan Zeelandweg-Oost 23.
20 februari 2020 Suppletieaanvraag opsporen en ruimen explosieven.
3 februari 2020 Motie alle partijen - verhuurdersheffing - AANGENOMEN
3 februari 2020 Motie alle partijen - definitie begrip huishouden - AANGENOMEN
3 februari 2020 Amendement Volkspartij en Gewoon Lokaal! - beleidsnota arbeidsmigratie - herbestemming monumentale boerderij Dinteloord - AANGENOMEN.
3 februari 2020 Amendement Volkspartij - arbeidsmigratie minimaal aantal vierkante meters - AANGENOMEN.
3 februari 2020 Amendement Gewoon Lokaal! - arbeidsmigratie toestaan coöperatieve vormen van huisvesting - AANGENOMEN.
3 februari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden - AANGENOMEN.
3 februari 2020 Motie alle partijen - verlenging zienswijzentermijn.
3 februari 2020 Motie alle partijen - verhuurdersheffing.
30 januari 2020 Motie vreemd aan de orde: verlenging zienswijzentermijn.
30 januari 2020 Motie vreemd aan de orde: verhuurdersheffing.
30 januari 2020 Verlenging overeenkomst en aanpassen honorarium accountant.
30 januari 2020 Beleidsnota arbeidsmigratie.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal! en Volkspartij - Herbestemming monumentale boerderij.
30 januari 2020 Amendement Volkspartij - Minimaal aantal vierkante meters.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie toestaan cooperatieve vomen van samenwerking.
30 januari 2020 Raadsbesluit installatie de heer A.F.C. Theuns BM2000333.
26 2 0 6