Gewoon Lokaal!

Stemgedrag (33 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Blanco Afwezig Uitslag
3 april 2020 Amendement VVD - Steunpakket Coronavirus - VERWORPEN. 0 3 0 3
2 april 2020 Steunfonds Coronacrisis. 3 0 0 3
2 april 2020 Wijziging APV. 3 0 0 3
2 april 2020 Bestemmingsplan Welbergsedijk 20a. 3 0 0 3
2 april 2020 Wijzigen gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief. 3 0 0 3
2 april 2020 Wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis. 3 0 0 3
21 februari 2020 Amendement PvdA - Hotel A4 - VERWORPEN. 0 6 0 0
21 februari 2020 Motie PvdA - motie van treurnis - VERWORPEN. 0 6 0 0
21 februari 2020 Motie vreemd aan de orde: Stichting Steenbreek. 6 0 0 0
21 februari 2020 Motie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, CDA en PvdA - aansluiting Stichting Steenbreek - AANGENOMEN. 6 0 0 0
21 februari 2020 Amendement alle partijen - toekomstvisie 2040 - AANGENOMEN. 6 0 0 0
20 februari 2020 Bestemmingsplan Zeelandweg-Oost 23. 6 0 0 0
20 februari 2020 Suppletieaanvraag opsporen en ruimen explosieven. 6 0 0 0
20 februari 2020 Wensen en bedenkingen verkoopgronden hotel A4. 6 0 0 0
20 februari 2020 Medewerking verzoek glijbaan Aquadintel. 6 0 0 0
20 februari 2020 Rekenkamerbrief kerngericht werken in de gemeente Steenbergen. 6 0 0 0
3 februari 2020 Motie alle partijen - verhuurdersheffing - AANGENOMEN 6 0 0 0
3 februari 2020 Motie alle partijen - definitie begrip huishouden - AANGENOMEN 6 0 0 0
3 februari 2020 Amendement Volkspartij en Gewoon Lokaal! - beleidsnota arbeidsmigratie - herbestemming monumentale boerderij Dinteloord - AANGENOMEN. 6 0 0 0
3 februari 2020 Amendement Volkspartij - arbeidsmigratie minimaal aantal vierkante meters - AANGENOMEN. 6 0 0 0
3 februari 2020 Amendement Gewoon Lokaal! - arbeidsmigratie toestaan coöperatieve vormen van huisvesting - AANGENOMEN. 6 0 0 0
3 februari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden - AANGENOMEN. 6 0 0 0
3 februari 2020 Motie alle partijen - verlenging zienswijzentermijn. 6 0 0 0
3 februari 2020 Motie alle partijen - verhuurdersheffing. 6 0 0 0
30 januari 2020 Motie vreemd aan de orde: verlenging zienswijzentermijn. 6 0 0 0
30 januari 2020 Motie vreemd aan de orde: verhuurdersheffing. 6 0 0 0
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal! en Volkspartij - Herbestemming monumentale boerderij. 6 0 0 0
30 januari 2020 Amendement Volkspartij - Minimaal aantal vierkante meters. 6 0 0 0
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie toestaan cooperatieve vomen van samenwerking. 6 0 0 0
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden. 6 0 0 0
30 januari 2020 Verlenging overeenkomst en aanpassen honorarium accountant. 6 0 0 0
30 januari 2020 Raadsbesluit installatie de heer A.F.C. Theuns BM2000333. 6 0 0 0
30 januari 2020 Beleidsnota arbeidsmigratie. 6 0 0 0