Nadir Baali MSc

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Blanco
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

109 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

94 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag