R.I. Theo van Es

R.I. Theo van Es

Bestuursvoorzitter en penningmeester van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS).

Bestuurslid/penningmeester van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant.

Docent bij diverse Volksuniversiteiten binnen het vakgebied kosmologie en moderne fysica.

Free lance-spreker op het gebied van sterrenkunde en natuurkunde.