VVD

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

66 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

95 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag