Beeldvormende vergadering 29 oktober 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 01.

  Opening.

  -
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Kort wordt toegelicht wat de aanleiding is van de avond, de opzet en het beoogd doel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 03.

  Voorstelronde.

  -
  geen documenten
  De deelnemers aan het rondetafelgesprek stellen zich kort voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 04.

  Toelichting standpunten externe partijen aan tafel.

  Advies uitbrengen aan de raad
  3 documenten
  Iedere partij krijgt de gelegenheid hun standpunt kort toe te lichten. Tijdens deze toelichting zijn geen vragen of interruptie toegestaan.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De externe partijen gaan met elkaar in discussie over elkaars standpunten. De raadsleden nemen geen deel aan de discussie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijdens de pauze hebben raadsleden de gelegenheid gehad om op flipovers al hun vragen aan de aanwezige partijen te noteren. De gespreksleider legt de vraag voor aan de externe partij(en). Raadsleden kunnen hierbij aangeven of dat de vraag al dan niet voldoende is beantwoord en/of dat deze ook bestemd is voor meerdere deelnemers.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 07.

  Slotwoord externe partijen aan tafel.

  Advies uitbrengen aan de raad
  geen documenten
  De genodigden aan tafel krijgen nog het laatste woord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 08.

  Sluiting.

  Advies uitbrengen aan de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)