VergaderingVergadering van Beeldvormende vergadering
Datum: 29-10-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Agenda beeldvormende vergadering 29 oktober 2018. (pdf, 405.61 KB)
Oplegnotitie beeldvormende raadsvergadering 29 oktober 2018 versie 18 oktober 2018. (pdf, 172.35 KB)
Brief provincie Noord-Brabant in reactie op proces windturbines Karolinadijk d.d. 9 oktober 2018. (pdf, 573.35 KB)
Van: innogy. Betreft: afmelding beeldvormende vergadering 29 oktober 2018. (pdf, 97.13 KB)
Vragen en antwoorden van de gemeenteraad over de opschaling van de windturbines. (pdf, 297.23 KB)
Verslag van de beeldvormende vergadering windturbines aan de Karolinadijk 29 oktober 2018 RD1800051. (pdf, 124.88 KB)