VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 27-11-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
2
4
3
5
5
4
4
2
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 november 2014 RD1400039. (pdf, 135,29 KB)
Motie natuurbeleidsplan aangenomen. (pdf, 143,32 KB)
Motie zienswijze Volkerak Zoommeer aangenomen. (pdf, 238,22 KB)