VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 21-12-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
13
3
3
6
5
4
4
2
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 21 december 2017 RD1700064. (pdf, 467,21 KB)
Motie Gewoon Lokaal! Volkspartij container Volkstuinen aangenomen getekend (pdf, 653,21 KB)
Motie PvdA rekenkameronderzoek armoedebeleid ingetrokken (pdf, 655,33 KB)
Amendement StAn CentrumHaven DInteloord aangenomen getekend (pdf, 829,38 KB)
Amendement D66 uitbreding onderzoeksvraag Sunclass - aangenomen (pdf, 630,62 KB)