VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 06-07-2017 16:00 uur


Raadzaal
0
0
0
17
0
Algemene bijlage
Motie PvdA - maatwerk schuldsanering jongeren - ongetekend (pdf, 417.45 KB)
Amendement 1 CDA - Chapeau unaniem aangenomen (pdf, 424.89 KB)
Amendement 2 werkgroep bestuurlijke vernieuwing - vervanging meubilair raadzaal aangenomen (17 voor en 1 tegen) (pdf, 953.55 KB)
Motie 1 GewoonLokaal - stimuleringsfonds samenleven ingetrokken (pdf, 499.41 KB)
Motie 2 GewoonLokaal - entrees en rotondes aangenomen (15 voor en 3 tegen) (pdf, 471.15 KB)
Motie 4 StAn - opwaarderen haven Dinteloord aangenomen (14 voor en 4 tegen) (pdf, 1.03 MB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering (perspectiefnota) van de gemeenteraad van Steenbergen van 6 juli 2017 RD1700041. (pdf, 456.61 KB)
Motie 3 PvdA - maatwerk schuldsanering jongren - ingetrokken (pdf, 918.55 KB)