VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 19-04-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
3
0
2
2
2
8
2
2
2
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 19 april 2018 RD1800022. (pdf, 190.5 KB)