VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 22-02-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
5
8
4
2
22
4
8
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Motie D66 - schrappen gasaansluitplicht. (pdf, 183,48 KB)
Motie PvdA - van Hok naar Honk. (pdf, 216,84 KB)
Motie lijst Sociaal Steenbergen - Budget woonwagenbeleid (pdf, 53,33 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 22 februari 2018 RD1800015. (pdf, 544,10 KB)