VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 18-04-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
7
5
4
3
0
0
0
Algemene bijlage
Motie Volkspartij, GewoonLokaal, CDA en PvdA - afvalstoffenheffing. (pdf, 396.22 KB)
Motie Volkspartij, Gewoon Lokaal, CDA en PvdA - afvalstoffenheffing - aangenomen (pdf, 622.06 KB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 18 april 2019 RD1900018. (pdf, 118.94 KB)