VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 07-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
11
5
0
0
0
0
13
0
Algemene bijlage
Amendement VVD - Reële Begroting 2020-2023 - VERWORPEN (pdf, 990,77 KB)
Motie 1 - Gewoon Lokaal en PvdA - vervolgonderzoek lokale heffingen - AANGENOMEN (pdf, 818,06 KB)
Motie 2 - Gewoon Lokaal - update Toekomstvisie De Heen en buitengebied - AANGENOMEN (pdf, 740,57 KB)
Motie 3 - Gewoon Lokaal - stimulering zonenergie bedrijfsdaken - AANGENOMEN (pdf, 969,12 KB)
Motie 4 - Gewoon Lokaal - verlichting beeldbepalende gebouwen kleine kernen - AANGENOMEN (pdf, 862,27 KB)
Motie 5 - D66 - ondergrens algemene reserve - AANGENOMEN (pdf, 389,91 KB)
Motie 6 - PvdA - ambitie dienstverlening - AANGENOMEN (pdf, 459,19 KB)
Besluitenlijst van de begrotingsvergadering van 7 november 2019 RD1900044. (pdf, 207,20 KB)