VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 29-10-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
4
3
2
4
2
12
1
0
0
Algemene bijlage
Amendement VVD - Tussenrapportage - VERWORPEN. (pdf, 60.33 KB)
Motie Volkspartij - GVVP - INGETROKKEN. (pdf, 71.79 KB)
Motie Volkspartij - Tussenrapportage dekking en kostenoverschrijding - AANGENOMEN. (pdf, 60.14 KB)
Motie VVD - Steunfonds Corona - VERWORPEN. (pdf, 86.32 KB)
Motie VVD, D66, PvdA en Volkspartij - einde vertraging GVVP - AANGENOMEN. (pdf, 112.2 KB)
Amendement PvdA en Volkspartij - Levensbos - AANGENOMEN (pdf, 73.45 KB)
Amendent Volkspartij en VVD - Tussenrapportage - INGETROKKEN (pdf, 65.12 KB)
Motie Gewoon Lokaal! - verbod oplaten luchtballonnen - AANGENOMEN (pdf, 83.13 KB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbegen van 29 oktober 2020. RD2000024. (pdf, 147.99 KB)