VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 30-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
4
1
0
3
2
17
3
1
1
1
0
0
2
5
8
Algemene bijlage
Amendement D66 - duurzame huisvesting arbeidsmigratie - INGETROKKEN. (pdf, 515,71 KB)
Amendement D66 - eindtermijn realisatie huisvesting arbeidsmigratie - INGETROKKEN. (pdf, 396,60 KB)
Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden - AANGENOMEN. (pdf, 786,21 KB)
Amendement Gewoon Lokaal! - arbeidsmigratie toestaan coöperatieve vormen van huisvesting - AANGENOMEN. (pdf, 1,04 MB)
Amendement Volkspartij - arbeidsmigratie minimaal aantal vierkante meters - AANGENOMEN. (pdf, 559,99 KB)
Amendement Volkspartij en Gewoon Lokaal! - beleidsnota arbeidsmigratie - herbestemming monumentale boerderij Dinteloord - AANGENOMEN. (pdf, 955,70 KB)
Amendement VVD en PvdA - beleidsnota arbeidsmigratie - INGETROKKEN. (pdf, 891,54 KB)
Motie alle partijen - definitie begrip huishouden - AANGENOMEN (pdf, 387,81 KB)
Motie alle partijen - verhuurdersheffing - AANGENOMEN (pdf, 908,32 KB)
Motie alle partijen - verlenging zienswijzentermijn - AANGENOMEN (pdf, 1,86 MB)
Motie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, CDA en PvdA - Stichting Steenbreek. (pdf, 402,90 KB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 30 januari 2020 RD2000006. (pdf, 104,74 KB)