VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 26-03-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
20
8
5
2
9
1
4
1
0
Algemene bijlage
Amendement VVD en PvdA - budgetrecht - VERWORPEN. (pdf, 73.22 KB)
Amendement Volkspartij - Nota grondbeleid - AANGENOMEN. (pdf, 71.12 KB)
Amendement VVD en PvdA - taxatie onroerend goed - VERWORPEN. (pdf, 94.1 KB)
Amendement D66 en PvdA - atletiekbaan - VERWORPEN. (pdf, 74.09 KB)
Amendement VVD - Cromwiel - VERWORPEN. (pdf, 74.98 KB)
Motie D66 - Cito Machinebouw - INGETROKKEN. (pdf, 90.17 KB)
Motie Oudland vrij van zonneparken - VERWORPEN (pdf, 89.86 KB)
Motie PvdA - wandelpad bushalte Dinteloord - INGETROKKEN (pdf, 65.52 KB)
Amendement VVD - Initiatiefvoorstel betaalbaar wonen - VERWORPEN (pdf, 88.98 KB)
Amendement - Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA, PvdA en D66 - Steenbergseweg - AANGENOMEN (pdf, 138.07 KB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 25 maart 2021 RD2100109. (pdf, 199.2 KB)