VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 10-11-2022 18:00 uur


Raadzaal
0
0
1
31
0
Algemene bijlage
A1 - Amendement CDA Volkspartij en D66 - collegeprioriteiten - VERWORPEN (pdf, 79,75 KB)
A2 - Amendement CDA en Volkspartij - houtstook - VERWORPEN (pdf, 62,00 KB)
A3 - Amendement Volkspartij - opvang vluchtelingen asielzoekers en statushouders - VERWORPEN (pdf, 70,07 KB)
A4 - Amendement Volkspartij en CDA - beveiliging bedrijventerreinen - VERWORPEN (pdf, 81,11 KB)
M1 - Motie - Gewoon Lokaal, Progressief Samen en VVD - crisisnoodfonds - AANGENOMEN (pdf, 105,86 KB)
M2 - Motie Volkspartij en CDA - duurzaamheidspark - VERWORPEN (pdf, 117,81 KB)
M3 - Motie CDA - trapleuningen - INGETROKKEN (pdf, 77,29 KB)
M4 - Motie Progressief Samen, Gewoon Lokaal en VVD - NU even niet - AANGENOMEN (pdf, 105,75 KB)
M6 - Motie CDA, Volkspartij en D66 - Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen - VERWORPEN (pdf, 75,24 KB)
M7 - Motie CDA, Volkspartij en D66 - Probelemen energiekosten rapporteren - VERWORPEN (pdf, 84,85 KB)
M9 - Motie Volkspartij en CDA - Ambitie huizen bouwen - VERWORPEN (pdf, 65,13 KB)
M10 - Motie Volkspartij - Armoederegelingen - AANGEHOUDEN (pdf, 47,80 KB)
M11 - Motie Vollkspartij en CDA - Verbonden Partijen - INGETROKKEN (pdf, 47,83 KB)
M12 - Motie Volkspartij en CDA - 4e pijler zorg - VERWORPEN (pdf, 62,21 KB)
M13 - Motie Volkspartij en CDA - Centrumplan Steenbergen - INGETROKKEN (pdf, 65,69 KB)
M14 - Motie Volkspartij en CDA - rondwegen en GVVP - VERWORPEN (pdf, 68,33 KB)
M15 - Motie Volkspartij en CDA - A4 hotel - INGETROKKEN (pdf, 73,17 KB)
M16 - Motie Volkspartij en CDA - regionale mobiliteit - INGETROKKEN (pdf, 71,67 KB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 10 november 2022 RD2200287 (pdf, 113,03 KB)