VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 19-05-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
3
0
6
8
6
5
1
1
1
5
0
Algemene bijlage
Motie Volkspartij - Uitvoeringsprogramma Fort Henricus - VERWORPEN. (pdf, 88,23 KB)
Amendement Stem0167 - Verordening bekostiging leerlingenvervoer - VERWORPEN. (pdf, 120,34 KB)
Amendement Volkspartij - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening - VERWORPEN. (pdf, 60,16 KB)
Motie Stem0167 - plaatsen kleine windturbines - AANGEHOUDEN. (pdf, 155,24 KB)
Besluitenlijst besluitvormende vergadering 19 mei 2022. (pdf, 113,99 KB)