VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 27-01-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
7
6
5
3
3
4
1
2
1
0
0
Algemene bijlage
Motie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA en PvdA - grondaankoop Kruisland. - AANGENOMEN. (pdf, 137,21 KB)
Motie PvdA - Betere openingstijden Milieustraat - VERWORPEN. (pdf, 70,24 KB)
Motie Volkspartij, VVD en CDA - openingstijden milieustraat - AANGENOMEN. (pdf, 97,07 KB)
Amendement Gewoon Lokaal!, Volkspartij, CDA en PvdA - ontwikkelplan Stad Steenbergen- AANGENOMEN. (pdf, 94,58 KB)
Amendement PvdA - Verwerving Schansdijk - VERWORPEN. (pdf, 57,07 KB)
Besluitenlijst besluitvormendevergadering 27 januari RD2200052. (pdf, 127,14 KB)