VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 30-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
1
0
0
2
0
4
2
7
46
4
4
3
4
3
1
1
0
Algemene bijlage
Motie Stem0167 - Restkavel aan de Zuidkant van Dinteloord - VERWORPEN. (pdf, 77.56 KB)
Motie Volkspartij - Steun aan de boeren - VERWORPEN. (pdf, 67.4 KB)