VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 01-06-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
10
7
1
1
1
0
Algemene bijlage
Amendement GewoonLokaal, Progressief Samen & VVD - Transitievisie warmte - AANGENOMEN (pdf, 70,94 KB)
Motie Stem0167 - Lindenburghlaan wijk Buiten de Veste - INGETROKKEN (pdf, 102,68 KB)
Motie Stem0167 - Onveilige snelheidsremmende maatregelen Steenbergseweg - VERWORPEN (pdf, 88,62 KB)
Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 1 juni 2023 RD2300147. (pdf, 101,34 KB)