VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 09-11-2023 18:00 uur


Raadzaal
0
0
33
0
Algemene bijlage
Amendement Fractie Verbeek - Inflatiecijfer OZB - AANGENOMEN (pdf, 43,70 KB)
Amendement Volksprtij - Sluitende begroting - VERWORPEN (pdf, 52,57 KB)
Amendement D66 Progressief Samen - Watertappunt - AANGENOMEN (pdf, 39,61 KB)
Motie Volkspartij - Opleiden tot vakspecialisten - INGETROKKEN (pdf, 58,78 KB)
Motie Volkspartij PS CDA D66 - Onnodige kosten aan wegen - AANGENOMEN (pdf, 90,12 KB)
Motie D66 CDA Volkspartij Stem0167 - Herdenkingsstenen in de gemeente Steenbergen - AANGENOMEN (pdf, 120,28 KB)
Motie PS CDA D66 Stem0167 Volkspartij GL! Fractie Verbeek - Schoon oppervlaktewater - AANGENOMEN (pdf, 138,41 KB)
Motie Volkspartij - Kaders stellen kleine windmolens - VERWORPEN (pdf, 52,73 KB)
Motie Gewoon Lokaal! Progressief Samen - Adoptie boomspiegels - AANGENOMEN (pdf, 72,06 KB)
Motie Gewoon Lokaal! VVD Volkspartij - Eerlijke WMO - AANGENOMEN (pdf, 118,18 KB)
Motie Volkspartij - Onderzoeken gemeente Steenbergen - VERWORPEN (pdf, 71,21 KB)
Motie Volkspartij - Wagenpark gemeente Steenbergen - VERWORPEN (pdf, 65,12 KB)
Motie Volkspartij CDA D66 - Brandbrief Jeugdzorg - VERWORPEN (pdf, 65,63 KB)
Motie Volkspartij CDA D66 - Brandbrief WMO - INGETROKKEN (pdf, 78,93 KB)
Motie PS GL! VVD - Ruim baan op 't Wiske - AANGENOMEN (pdf, 77,14 KB)
Besluitenlijst besluitvormende vergadering 9 november 2023 RD2300299 (pdf, 177,75 KB)