VergaderingVergadering van Besluitvormende Vergadering
Datum: 04-07-2024 16:00 uur


Raadzaal
0
0
33
0
Algemene bijlage
A1. AANGENOMEN - Amendement Progressief Samen en Volkspartij- Kerkenvisie (pdf, 57,00 KB)
A1. INGETROKKEN - Amendement Volkspartij - Kerkenvisie (pdf, 48,58 KB)
A2. VERWOPREN - Amendement Volkspartij - GVVP (pdf, 51,64 KB)
A3. AANGENOMEN - Amendement Volkspartij - Verkeersborden (pdf, 45,30 KB)
A4. VERWORPEN - Amendement Fractie Verbeek - vervallen stelpost onderwijshuisvesting Perspectiefnota 2025-2028 (pdf, 67,41 KB)
M1. AANGENOMEN - Motie Gewoon Lokaal! en Progressief Samen - Weren doorgaand vrachtverkeer (pdf, 77,11 KB)
M2. AANGENOMEN - Motie Gewoon Lokaal! - Boombakken (pdf, 70,98 KB)
M3. AANGENOMEN - Motie GewoonLokaal!, Volkspartij, Progressief Samen en VVD - Herstel waterput (pdf, 65,86 KB)
M4. VERWORPEN - Motie Volkspartij - bestemmingsplan Olmendreef (pdf, 57,07 KB)
M5. VERWORPEN - Motie Volkspartij - Voorbereidingskosten uitbreiding woonwagenlocatie Steenbergen (pdf, 59,76 KB)
M6. UNANIEM AANGENOMEN - Motie Volkspartij - Fietspad N257 (pdf, 51,13 KB)
M7. UNANIEM AANGENOMEN - Motie Volkspartij - Stoelen raadszaal gemeentehuis Steenbergen (pdf, 51,82 KB)
M8. AANGENOMEN - Motie VVD - Vitaal Stadscentrum Kantoren (pdf, 69,44 KB)
M9. AANGENOMEN - Motie VVD, Gewoon Lokaal!, Volkspartij - Vitaal Stadscentrum Gemeentelijk Centrummanager (pdf, 88,03 KB)
M10. VERWORPEN - Motie Progressief Samen - vaardigheden rekenen en taal (pdf, 86,35 KB)
M11. VERWORPEN - Motie Progressief Samen - Verblijfsbelasting arbeidsmigranten (pdf, 93,00 KB)
M12. AANGENOMEN - Motie Progressief Samen - Bomenbeleidsplan (pdf, 85,61 KB)
M13. INGETROKKEN - Motie D66, Volkspartij - Onderhoud Kaaistraat en Grote Kerkstraat (pdf, 73,41 KB)
M14. VERWORPEN - Motie Stem0167, Volkspartij - Vergunningverlening (boetiek-)hotels (pdf, 104,06 KB)
M15. AANGENOMEN - Motie Stem0167 - Hulp bij schade door windturbines (pdf, 67,19 KB)
M16. UNANIEM AANGENOMEN - Motie Fractie Verbeek - zitbanken herdenkingsbos (pdf, 80,32 KB)