VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2011 19:30:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
2
1
2
4
3
7
5
0
0
7
2
3
0
1
0
0
Algemene bijlage
Amendement I Indicatieve getallen peuterspeelzaalwerk (pdf, 104 bytes)
Amendement II evaluatie peuterspeelzaalwerk (pdf, 136 bytes)
Amendement III verantwoordelijkheid onderwijsachterstanden (pdf, 138 bytes)
Amendement IV Eigen bijdrage peuterspeelzaal (pdf, 184 bytes)
Amendement V Eigen bijdrage sociaal medische kinderopvang (pdf, 184 bytes)
Besluitenlijst gemeenteraad 15 december 2011 (pdf, 223 bytes)
Motie decentralisatie van taken door de Rijksoverheid (pdf, 62 bytes)