VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-03-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
16
2
2
2
2
2
3
2
2
0
0
0
0
Algemene bijlage
Amendement I SC Welberg (pdf, 126 Bytes)
Amendement II SC Welberg (pdf, 254 Bytes)
Amendement III Toevoeging onderbord bij onttrekking van locaties aan de openbare ruimte. (pdf, 125 Bytes)
Besluitenlijst (pdf, 145 Bytes)
Motie I VVD Bouwen onder particulier opdrachtgeverschap. (pdf, 35 Bytes)
Motie II PvdA DOOR! GB/DLP VVD StaN D66 Lijst Ger de Neve, aanplakborden verkiezingen (pdf, 517 Bytes)