VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-12-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
2
0
0
4
2
3
4
4
2
9
5
4
6
3
2
2
8
2
3
2
1
0
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2012.doc.pdf (pdf, 121,62 KB)
motie van StAn betreffende de inrichting van een vrachtwagenparkeerplaats.pdf (pdf, 88,18 KB)
verworpen amendementen en motie.pdf (pdf, 88,18 KB)