VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-03-2012 19:45 uur


Raadzaal
0
0
1
0
2
20
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
3
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 maart 2012. (pdf, 108 Bytes)