VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-05-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
39
2
2
3
3
3
4
3
2
0
0
0
0
Algemene bijlage
Amendement 1 duurzaamheidsnota aangenomen raadsvergadering 31 mei 2012. (pdf, 72 Bytes)
Amendement 11 structuurvisie aangenomen raadsvergadering 31 mei 2012. (pdf, 92 Bytes)
Besluitenlijst raadsvergadering van 31 mei 2012. (pdf, 149 Bytes)
NIET aangenomen moties en amendementen raadsvergadering 31 mei 2012. (pdf, 1,44 KB)