VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-11-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Aangenomen amendementen en moties begroting 2013..pdf (pdf, 540.62 KB)
Amendement 4 stakende stemmen begroting 2013..pdf (pdf, 69.88 KB)
Besluitenlijst 8 november 2013.pdf (pdf, 217.64 KB)
CDA algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 289.07 KB)
D66 algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 164.41 KB)
DOOR! algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 104.99 KB)
GBDLP algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 633.08 KB)
Lijst Ger de Neve algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 61.31 KB)
PvdA algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 260.81 KB)
StAn algemene beschouwingen begr. 2013.pdf (pdf, 189.11 KB)
Verworpen amendementen en moties begroting 2013..pdf (pdf, 487.02 KB)
VVD algemene beschouwingen begroting 2013 (2).pdf (pdf, 14.68 KB)