Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2013 19:30:00 uur


Raadzaal
0
0
1
0
10
8
0
0
0
0
0
0
Gemeentehuis
0
Algemene bijlage
Amendement 1. Burrieborrel en sportgala. Aangenomen. (pdf, 75.5 kB)
Amendement 10. Verbetering positie Thuiszorg. Ingetrokken. (pdf, 96.5 kB)
Amendement 11. Vervroeging innning Niet-ingezetenbelasting.. Verworpen. (pdf, 104 kB)
Amendement 12. Bedrijfsvoering vanuit producten. Verworpen. (pdf, 78 kB)
Amendement 13. Bezuiniging zwembaden. Verworpen. (pdf, 65.1 kB)
Amendement 3. Bezuiniging hondenpoepzakjes. Verworpen. (pdf, 64.7 kB)
Amendement 4. Monutmentenbeleid. Aangenomen. (pdf, 76.5 kB)
Amendement 5. Heffingsgrondslag rioolbelasting. Ingetrokken. (pdf, 105.9 kB)
Amendement 6. Budget Stadhaven. Verworpen. (pdf, 98.5 kB)
Amendement 7. Herverdeling OZB. Verworpen. (pdf, 104.3 kB)
Amendement 8. Ombudsfunctie & Handhavingsfunctie. Verworpen. (pdf, 94.5 kB)
Amendement 9. Bezuiniging Sportvoorzieningen. Verworpen. (pdf, 101.6 kB)
Herziene versie reactie sportplatform op begroting 2014. (pdf, 83.4 kB)
Motie 1. Stimulering woningbouw. Aangenomen. (pdf, 93.2 kB)
Motie 2. Ideeënmakeleaar. Aangenomen. (pdf, 71.5 kB)
Motie 3. Verbonden partijen. Aangenomen. (pdf, 94.6 kB)
Motie 4. Economie. Aangenomen. (pdf, 105.5 kB)
Motie 5. Breedband buitengebied. Aangenomen. (pdf, 83.4 kB)
Van: S.K.S. Stichting Karnaval Steenbergen. Betreft brief mbt bezuiniging Burrieborrel BEM1304996. (pdf, 642.7 kB)