VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-06-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
2
4
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
8
1
18
11
2
0
Algemene bijlage
Amendement bestemmingsplannen. (pdf, 95.22 KB)
Amendement exploitatietekort buitensportaccommodaties. (pdf, 91.43 KB)
Amendement verwerking eigen producten agrariers op eigen bedrijf. (pdf, 98.44 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2013. (pdf, 165.9 KB)
Motie CDA SW-bedrijven regio. (pdf, 111.05 KB)