VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
2
2
2
2
2
0
Algemene bijlage
Amendement VVD StAn ingetrokken 25 april 2013. (pdf, 84.49 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2013. (pdf, 141.02 KB)
Initiatiefvoorstel StAn 25 april 2013. (pdf, 90.96 KB)