VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-01-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
3
4
3
3
3
3
2
10
2
3
0
0
Algemene bijlage
Amendement VVD leerlingenvervoer aangenomen. (pdf, 116.4 kB)
Amendement PvdA Project Sunclasspark aangenomen. (pdf, 179.9 kB)
Amendement VVD dementievriendelijke gemeente ingetrokken. (pdf, 110 kB)
Amendement VVD sub raadsbesluit inpassing A4 verworpen. (pdf, 114.1 kB)
Besluitenlijst januari 2013. (pdf, 168.1 kB)
Motie CDA onderhandelaarsakkoord verworpen. (pdf, 148 kB)
Motie VVD en StAn parkeren markt ingetrokken. (pdf, 105 kB)
Reglement van orde voor de raad per 1 janauri 2013.pdf (pdf, 6.5 MB)