VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-07-2014 16:00 uur


Raadzaal
0
0
0
4
3
3
5
2
2
2
0
8
Algemene bijlage
CDA Perspectiefnota 2014 eerste termijn. (pdf, 69,54 KB)
D66 perspectiefnota eerste termijn. (pdf, 292,18 KB)
Gewoon Lokaal! Perspectienota 2014. (pdf, 145,38 KB)
Inspreektekst Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland. (pdf, 164,52 KB)
Motie 1 Gewoon Lokaal! Ingetrokken. Programma Duurzaamheid.pdf (pdf, 342,12 KB)
Motie 2 Gewoon Lokaal! Ingetrokken. Organisatiescan Gemeente Steenbergen.pdf (pdf, 326,26 KB)
Motie 3 Gewoon Lokaal Overgenomen. Toekomstige Vraag Woningbouw.pdf (pdf, 288,77 KB)
Motie 4 Gewoon Lokaal! Overgenomen. Lange Termijn Visie Biobased.pdf (pdf, 352,77 KB)
Motie 5 VVD Overgenomen. Visie contact ondernemers.pdf (pdf, 252,01 KB)
Motie 6 PvdA Ingetrokken. Bezuiniging subsidie bibliotheek.pdf (pdf, 264,83 KB)
Motie 7 PvdA Overgenomen. Gemeentelijke minimabeleid.pdf (pdf, 274,17 KB)
Motie 8 PvdA Overgenomen. Vooronderzoek Laaggeletterdheid.pdf (pdf, 296,35 KB)
Motie 9 PvdA ingetrokken. Leges rijbewijzen. (pdf, 254,19 KB)
PvdA algemene beschouwingen perspectiefnota 2014. (pdf, 622,68 KB)
StAn perspectiefnota eerste termijn 2014. (pdf, 285,75 KB)
Volkspartij behandeling perspectiefnota 2014. (pdf, 164,72 KB)
VVD Perspectiefnota 2014. (pdf, 279,05 KB)