19 mei 19:30 Besluitvormende vergadering

Gepubliceerd op: 13 mei 2022 16:05

Op 19 mei 19:30 vindt de besluitvormende vergadering plaats. Tijdens deze besluitvormende vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die besproken zijn in de oordeelvormende vergadering van 9 mei. Daarnaast vindt de installatie van de burgerraadsleden plaats. 

Naast de zittende raadsleden mag een fractie twee burgerraadsleden voordragen. Burgerraadsleden zijn lid van een fractie en kunnen namens hun fractie deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Daarnaast mogen zij deelnemen aan alle bijeenkomsten van de gemeenteraad, met uitzondering van de besluitvormende vergadering. Het belangrijkste verschil met een raadslid is dat een burgerraadslid geen kiezersmandaat heeft en dus geen zetel in de gemeenteraad. Daarmee is een burgerraadslid uitgesloten van de besluitvorming. Tijdens de beeldvormende- en oordeelvormende vergaderingen mag een burgerraadslid namens zijn of haar fractie als woordvoerder optreden. Per fractie kunnen twee burgerraadsleden benoemt worden. Tijdens de installatie op 19 mei moet een burgerraadslid de eed of belofte afleggen.

Na de benoeming van de burgerraadsleden staan de volgende onderwerpen als bespreekpunt op de agenda:

- Uitvoeringsplan en verordening schuldhulpverlening 2020-2024

- Verordening bekostiging leerlingenvervoer

- Actualisatie APV

Naast deze agendapunten is het ook tijdens deze besluitvormende vergadering weer mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier gebruik van wilt maken stuurt u een mail naar: R.Defilet@gemeente-steenbergen.nl. Aanmelding voor het spreekrecht kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering. 

Wilt u de vergadering volgen? Dan bent u welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Het is ook mogelijk om de vegadering live vanuit huis te volgen op www.raad.gemeente-steenbergen.nl of via de SLOS