Actueel

Periode: juni 2021

Jaar geselecteerd: 2021

2022 2021
januari (0) februari (0) maart (0) april (0) mei (0) juni (2) juli (1) augustus (1) september (1) oktober (1) november (4) december (0)

Besluitvorming juni 2021

17 juni 2021

Zoals elk jaar is juni een drukke maand voor de Gemeenteraad. Er staan dan ook twee besluitvormende raadsvergaderingen in de planning. Op 24 juni wordt onder meer teruggekeken op 2020 en besloten over het jaarverslag. Ook de begrotingen voor 2022, van verschillende gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt (afvalinzameling, GGD, Veiligheidsregio, etc.), staan op de agenda. Enkele weken later, op 8 juli, kijkt de raad vooruit en stelt in de perspectiefnota de kaders voor 2022 vast. Het college werkt deze kaders uit in een begroting, die in November aan de raad wordt voorgelegd.

Lees meer

Oordeelvorming 7 en 9 juni

07 juni 2021

Op 7 en 9 juni staan weer twee oordeelvormende vergaderingen op het programma. Op 7 juni wordt gesproken over de onderwerpen die betrekking hebben op 'Mens en Maatschappij', op 9 juni de onderwerpen die gaan over 'Ruimte en Economie' De vergaderingen zijn voorbereidend op de besluitvorming van 24 juni. Belangrijkste agendapunt voor beide vergaderingen is het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Steenbergen. Ook de jaarstukken van diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt (zoals de GGD, de Veiligheidsregio en het West-Brabants Archief) staan op de agenda. Bij deze laatste heeft de raad de mogelijkheid een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de regeling.

Lees meer