26 januari 19:30 Besluitvormende Vergadering en Gast van de Raad

Gepubliceerd op: 20 januari 2023 12:01

Donderdag 26 januari is de eerste besluitvormende vergadering van 2023. De agendapunten zijn tijdens de oordeelvormende vergaderingen van 16 en 18 januari besproken.

Gast van de raad
Tijdens de besluitvormende vergadering van 26 januari zullen twee raadsleden gasten ontvangen en vertellen over hun raadswerk en de raadsvergadering. Dit onder het genot van een kleine maaltijd.

De avond begint om 18:00. Om 19:30 start de besluitvormende vergadering. Als je het leuk vindt zullen we na afsluiting van de vergadering nog even kort terugblikken.

Mail naar griffie@gemeente-steenbergen.nl om je aan te melden.

Gast van de raad logo

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wil je inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

Agenda
Naast de reguliere agendapunten staan op de agenda van deze vergadering 2 bespreekpunten en 1 hamerstuk.

Tijdens de oordeelvormende vergadering van 18 januari is het Integraal veiligheidsplan de Markiezaten 2023-2026 besproken. De raadsleden hebben hun vragen gesteld aan burgemeester van den Belt en hun oordeel gevormd. Hiermee is het agendapunt voldoende besproken en staat het geagendeerd als hamerstuk. Indien u de beraadslaging over dit agendapunt terug wilt zien kan dat op deze website onder het kopje 'vergaderingen'.

Tijdens de oordeelvormende vergadering van 16 januari zijn de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het corona- en energiefonds besproken. Allebei zijn als bespreekpunt geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari.

Tijdens de bespreking van de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen is gevraagd wat het college gaat doen met de verzoeken voor kwijtschelding van januari, worden deze meegenomen in de nieuwe verordening die op 1 februari in werking zal treden. Wethouder Gommeren heeft toegezegd dit uit te zoeken.

Over het corona- en energiefonds is op 16 januari lang vergadert. Er zijn veel vragen gesteld. Om meer duidelijkheid te scheppen voor de besluitvormende vergadering heeft wethouder Gommeren toegezegd om een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden en een raadsmededeling te versturen over hoe het fonds van 1 miljoen euro gevormd zal worden.

Vergadering (terug)kijken
Je vindt de agenda en bijhorende vergaderstukken onder het kopje 'vergaderen'. Wil je de vergadering bijwonen, dan ben je donderdag 26 januari om 19:30 welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.