Beeldvormende avond evenementenbeleid 18 september

Gepubliceerd op: 07 september 2023 12:09

Evenementenbeleid
Het huidige evenementenbeleid stamt uit 2017. De uitvoering van het evenementenbeleid is verwerkt in nadere regels. In oktober 2022 heeft de gemeente reeds een informatiebijeenkomst georganiseerd over het evenementenbeleid met evenementorganisatoren. Door organisatoren zijn toen knelpunten en diverse aandachtspunten benoemd. Denk daarbij aan veiligheid, kosten en het gebruik van een evenementenkalender. Tijdens de beeldvormende vergadering wordt met belanghebbenden aan vier thematafels een verdiepend gesprekken gevoerd. Medewerkers van de gemeente Steenbergen begeleiden de gesprekken. Raadsleden kunnen aansluiten bij de tafels om te luisteren en verhelderende vragen te stellen.

De opbrengst van de avond en mogelijke oplossingen worden in verwerkt in de nadere regels of in een nieuwe kadernota waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Programma
19.00 uur inloop
19.30 uur opening
19:35 uur inhoudelijke toelichting
19.45 uur roulatie in de thematafels:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Locaties en aantallen evenementen
  • Vergunningenproces
  • Beleid en regelgeving

21:45 uur plenaire terugkoppeling van de thematafels
22:00 uur afsluiting en uitnodiging voor nazit


Aanmelden en praktische informatie
U kunt u tot en met donderdag 14 september aanmelden voor de beeldvormende avond door een e-mail te sturen aan griffie@gemeente-steenbergen.nl. Eventuele vragen kunt u richten aan hetzelfde e-mailadres. De avond vindt plaats in 't Cromwiel, Krommeweg 1, 4651RN Steenbergen.