Beeldvormende vergadering en informatiemarkt energie en ruimte

Gepubliceerd op: 09 januari 2020 16:00

Gemeenteraad organiseert informatiemarkt over energie

Wat heeft u altijd al willen weten over duurzame energie? Op 23 januari worden al uw vragen beantwoord tijdens de beeldvormende vergadering en informatiemarkt over de visie energie en ruimte. De gemeenteraad van Steenbergen heeft het initiatief voor deze markt genomen om inwoners, deskundigen, ondernemers en initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen en het gesprek aan te gaan over de opgave van duurzame energie in de gemeente.

Visie Energie en Ruimte

De gemeente Steenbergen heeft de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. De Visie Energie en Ruimte is de eerste stap om deze doelstelling te realiseren. In de visie is uitgewerkt aan welke voorwaarden een project voor duurzame energie moet voldoen, welke locaties hiervoor geschikt zijn en hoe door de inzet van zon- en windenergie aan de ambitie kan worden voldaan.

Tijdens de behandeling van de visie in de oordeelvormende vergadering van 4 december 2019 is door de gemeenteraad het initiatief genomen om over dit onderwerp een beeldvormende vergadering te organiseren.

Beeldvormende  vergadering en informatiemarkt

De beeldvormende vergadering is openbaar en iedereen is van harte welkom.

De avond start met een plenaire presentatie. Tijdens deze presentatie wordt er onder meer ingegaan op het Klimaatakkoord, de opgave voor de gemeente Steenbergen als het gaat om de energietransitie, de kenmerken van zon- en windenergie en de zonneladder waaraan initiatieven voor grondgebonden zonnevelden getoetst worden.

Al uw vragen over wat u kunt doen om te verduurzamen en wat de visie voor u betekent kunt u kwijt tijdens het tweede deel van de avond. Tijdens de informatiemarkt kunt u vragen stellen en het gesprek aangaan met aanwezige deskundigen en organisaties die bezig zijn met duurzaamheid, zo is energiemaatschappij Enexis aanwezig, de SuikerUnie, de ZLTO en woningcorporates. Diverse initiatiefnemers die projecten hebben ingediend voor de opwekking van duurzame energie hebben zich aangemeld om tijdens de informatiemarkt hun projecten te presenteren en toe te lichten. Bij de tafels van de gemeente en adviesbureau Rho kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen over duurzaamheid en over de visie.

Praktische informatie

De beeldvormende avond start om 19.30 uur en zal ongeveer tot ongeveer 21.30 uur duren. Locatie is het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen.

Aanmelden is niet verplicht, maar vanwege de voorbereiding wel gewenst. U kunt zich aanmelden bij : c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl