Beeldvormende vergadering jeugdzorg gaat niet door

Gepubliceerd op: 23 november 2018 13:35

Beeldvormende vergaderingen

De gemeenteraad organiseert zo mogelijk vier keer per jaar een beeldvormende vergadering. De inhoud van een beeldvormende vergadering wordt afgestemd in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Tijdens de afstemming met de werkgroep  gaat het zowel over de inhoud als ook de praktische uitvoering van de beeldvormende vergadering. Vanwege dat beeldvormende avonden vooral bedoeld  zijn om op te halen wat er leeft en speelt in de samenleving wordt nadrukkelijke aandacht gegeven aan de opzet van de avond en de werkvormen om ervoor te zorgen dat deze het beste aansluit bij de doelgroep.

Beeldvormende vergadering over jeugdzorg

Het doel van de avond was om de ervaringen van cliënten in de jeugdzorg op te halen. Dit bleek in de praktijk niet haalbaar. De werkgroep concludeerde dat de resterende tijd tussen de vergaderinge en 10 december te kort was om de werkvorm dermate aan te passen dat deze voldoende aansprekend zou zijn voor de doelgroep en heeft vervolgens besloten de vergadering te annuleren.


Indien hier nog vragen over zijn, kunt u contact opnemen met r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.