Begrotingsraad 2019

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 14:35

De begrotingsraad is een belangrijke vergadering, omdat de gemeenteraad in deze vergadering bepaalt wat de prioriteiten zijn voor het volgend jaar en wat dit mag kosten. De begroting is een uitwerking van de perspectiefnota, die op 5 juli is vastgesteld. De raad kan de begroting nog wijzigingen. Door moties en amendementen in te dienen kan de raad andere keuzes maken.

Ook worden in deze vergadering de belastingverordeningen vastgesteld.

Inspreken over de begroting kan. Neem contact op met de griffie voor meer informatie over het spreekrecht.