Begrotingsraad 9 november

Gepubliceerd op: 07 november 2023 16:11

Agenda

De raadsvergadering van donderdag 9 november staat volledig in het teken van de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. Anders dan normaal is er aan deze besluitvormende vergadering geen oordeelvormende vergadering voorafgegaan. De fracties krijgen eerst ieder tien minuten de tijd voor een eerste termijn, waarin zij uitgebreid in kunnen gaan op de begroting. Vervolgens reageert het college. De fracties kunnen ook moties en amendementen indienen om op die manier het beleid bij te sturen.

Publiek

Wij verwachten veel belangstelling voor deze vergadering, terwijl het aantal plaatsen op de publieke tribune beperkt is (ca. 35 plekken). Daarom is aanmelden verplicht. Dit doet u door uiterlijk 12.00 uur op donderdag 9 november een mail te sturen naar griffie@gemeente-steenbergen.nl. Vermeld in deze mail uw voor- en achternaam. U krijgt van de griffie een bevestigingsmail als er nog plek is.

Online volgen

U vindt de agenda en bijhorende vergaderstukken onder het kopje 'vergaderingen'. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS. Dit kan ook op YouTube.